Our Shops

NICOSIA

The Mall kiosk Nicosia Tel: 22570567, Fax: 22570568   

LIMASSOL

The Mall Kiosk Limassol Tel: 25003377, Fax: 25003810 

 

PAPHOS

The Mall kiosk Paphos Tel: 26955503, Fax: 26955504